Huidtherapie Privacy verklaring


huidtherapie privacy

HuidOedeem is altijd secuur geweest met jouw gegevens omdat Huidtherapie paramedisch handelen is. De privacy was gewaarborgd onder de “Eed van Hippocrates”. Bij Huidoedeem betekent het dat niets van wat besproken of uitgevoerd wordt in de behandelkamer voor anderen bestemd is. Dat is nog steeds zo.Als er overleg nodig is, bijvoorbeeld met de verwijzer, zal dat altijd eerst overlegd worden. Zo blijf je zelf baas over jouw behandeling en alles wel naar buiten gaat. Nieuw is dat dit nu weergegeven is in de privacyverklaring. Je vindt de verklaring (statement) onder <Contact>. Bij je eerstvolgende bezoek vraag ik of je aan wilt geven of je de verklaring gelezen hebt. Jouw toestemming wordt bewaard bij het dossier.